Kontakt

Kontaktné informácie
V prípade záujmu volajte na:
+421 917 452 287
kontakt@chatavudolislnka.sk

Vytlačiť mapu

GPS súradnice 48.32944, 17.2032 alebo 48° 9' 26.6034'' N 17° 10' 19.3434'' E

Ubytovací poriadok

Chatu smú obsadiť a používať len hostia, ktorí si ju prenajali a sú riadne prihlásení.
Hosť sa môže spravidla ubytovať po 14.00 hod. Pri ubytovaní je každý hosť povinný predložiť doklad o totožnosti (občiansky preukaz, pas, a pod.)
Hosť je povinný izbu uvoľniť do 10.00 hod. posledného dňa ubytovania. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 10.hod., bude mu započítaná cena za ďalšiu noc.
Hosť platí úhradu za ubytovanie spravidla pri príchode. Rezervácie sú platné do 20.00 hod., po tejto hodine máme právo chatu prenajať.
Fajčenie v chate je zakázané.
Pri každom odchode z chaty má hosť chatu uzamknúť. V prípade straty kľúča, sme nútení Vám účtovať vzniknutú škodu.
Psy a iné zvieratá sú vo vnútri chaty zakázané. V prenajatej chate sa nesmie bez súhlasu nič meniť, najmä nie premiestňovať nábytok.
Hosť ma právo používať zariadenie prenajatej chaty a areálu chaty. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou sa považujú za ničenie majetku
a požaduje sa za ne náhrada.