Chata v údolí slnka

Cenník

Letná mimosezóna (1.5.-30.6.) – 270 eur chata/noc (minimálne 2 noci)
Letná sezóna (1.7.-30.8.) – 300 eur chata/noc (minimálne 2 noci)
Letná sezóna (1.7.-30.8.) – 270 eur chata/noc (minimálne 4 noci)
Zimná mimosezóna (1.9.-30.9) – 270 eur chata/noc (minimálne 2 noci)
Zimná sezóna (1.10.-30.4) – 300 eur chata/noc (minimálne 2 noci)
Veľkonočný pobyt (19.4.-22.4) – 300 eur chata/noc (minimálne 3 noci)
Silvester (30.12.-3.1.) – 400 eur chata/noc (minimálne 4 noci)
Pri záväznej rezervácii je nutné uhradiť zálohu vo výške 30 % z ceny pobytu.
Pri nástupe na pobyt sa uhrádza vratná kaucia vo výške 200 eur, ktorá je poskytnutá späť pri ukončení pobytu alebo sú z nej hradené poškodenia chaty a jej vybavenia.

Storno poplatky

30 – 8 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % hodnoty zálohy
8 – 4 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 80 % hodnoty zálohy
Menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % hodnoty zálohy